Unia Europejska

 ilustracja

DESIGN YOUR PROGRESS - sesje coachingowe dla firm

Nasze przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej
realizowanej na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego przez konsorcjum firm:
DEA Konsulting i CoWinners Sp. z o.o.

Sesje są organizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" ( Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania
8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw )

FrapoFRAPO Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2
62-510 Konin

tel. 63 243 09 76/77
fax 63 220 44 95
kom. 518 011 259

e-mail: frapo@frapo.pl

W ofercie m.in.:
-urządzenia biurowe
-tusze do drukarek
-tonery
-artykuły szkolne
-artykuły biurowe